Slachtofferbejegening

Slachtofferbejegening wordt in onze politiezone uitgeoefend door een apart "team sociale politie". Onze organisatie heeft gekozen om deze functie te laten vervullen door een apart team, waardoor specialisatie mogelijk is en de kwaliteit van uitvoering hoog in het vaandel wordt gehouden.

Sob

Dit team bestaat uit één commissaris, één hoofdinspecteur-politieassistent, 4 inspecteurs en 2 consulenten.

Hun algemene taken bestaan uit :

  • het verlenen van bijstand en hulp aan slachtoffers van misdrijven d.m.v. huisbezoeken, gesprekken op bureel, telefonische contacten,...)
  • het in contact brengen met hulpverlenende organisaties (gespecialiseerde diensten).
  • het onderhouden van contacten en samenwerken met externe partners.
  • verstrekken van informatie aan de personen die hulp of bijstand vragen.
  • het uitvoeren van crisisbijstand in een beurtrolsysteem met drie andere politiezones, met name Aalter, Maldegem, en Meetjesland-centrum (Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins).

Naast hun algemene taken van slachtofferbejegening voeren zij ook nog meer specifieke taken uit, namelijk :

  • het beheer van alle opdrachten van het parket 'jeugd en gezin'.
  • spijbelproblematiek
  • herbezoek intrafamiliaal geweld, verkeersongevallen met gewonden, inbraken oog in oog met de dader, slachtoffers van brand, slachtoffers van zedenfeiten,...
  • interne vorming
  • ...

Bereikbaarheid: Van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00u. - 12.00u en 13.00u - 17.00u is er steeds een medewerker van onze sociale politie te bereiken op het nummer 09/257.00.10 (vragen naar sociale politie).