Bestuursorganen

Politiezone Assenede - Evergem wordt geleid door verschillende bestuursorganen. Hieronder vind je een kort overzicht.

Politieraad 2019

De politieraad

In een meergemeentezone is de politieraad de tegenhanger van de gemeenteraad in een ééngemeentezone. De politieraad is als het ware de bestuursraad van de zone en heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen.

De politieraad van de zone Assenede/Evergem bestaat uit de 2 burgemeesters, 12 gemeenteraadsleden uit Evergem en 5 gemeenteraadsleden uit Assenede. De politieraad vergadert minimum van 4 keer per jaar. De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar met uitzondering van de punten die over personen gaan.

Vanaf september 2017 worden de agenda en notulen van elke politieraad online geplaatst. Deze documenten kan je hier onderaan terugvinden.

Het politiecollege

Het politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van beide gemeenten : Philippe De Coninck (Burgemeester Assenede - Samenplus) & Joeri De Maertelaere ( Burgemeester Evergem - NVA). Zo vaak als nodig en in het bijzijn van de korpschef, houden zij vergaderingen. Het college staat in voor het dagelijkse beheer van het korps. Zo zorgen zij oa. voor de uitvoering en bekendmaking van de besluiten van de politieraad en de behandeling van klachten.

De zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad is een overlegplatform voor de overheden en de politiediensten. Concreet bestaat de zonale veiligheidsraad in onze zone uit de korpschef, de burgemeesters, de procureur des Konings, de bestuurlijk directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur. De zonale veiligheidsraad vergadert minimaal 1 maal per jaar (achter gesloten deuren) en heeft volgende opdrachten:

  • het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan.

  • Het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.

  • Het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

De korpschef

De dagdagelijkse leiding van het korps is in handen van de korpschef Franky Mervielde. Hij zorgt ervoor dat de opdrachten uit het zonale veiligheidsplan worden uitgevoerd, staat in voor het uitstippelen van een beleid, het functioneel personeelsbeheer en het algemene management. Bovendien hoort hem de taak toe verantwoording af te leggen aan de politieraad en het politiecollege.