Overslaan en naar de inhoud gaan
Bel voor dringende politiehulp 101. Geen spoed, wel politie? Bel 09 257 00 10.
Banner politie

Nieuws

Nieuwe locatie onthaal

Ons onthaal in Evergem zal op 25 en 26 mei 2018 gesloten zijn wegens verhuis.

Vanaf 28 mei verwelkomen wij u graag in ons nieuw onthaal! Dit is gesitueerd in de Fortune De Kokerlaan 46, 9940 Evergem en is vanaf 1 juni 2018 ook ons officieel nieuw adres.

Uur

Het hoofdcommissariaat van de politiezone Assenede-Evergem - gelegen te Kapellestraat 1, 9940 Evergem - ondergaat momenteel een grondige verbouwing. We proberen samen met onze partners de hinder voor onze klanten tot een minimum te beperken. De 1ste fase van dit bouwproject zal in de 2de helft van de maand mei afgewerkt zijn. Dit heeft voor gevolg dat vanaf dan het onthaal van ons hoofdcommissariaat te Evergem zal verhuizen van Kapellestraat 1 naar Fortune De Kokerlaan 46, 9940 Evergem. Verdere communicatie hieromtrent volgt nog.

Een vlotte en efficiënte verhuis, ons dienstenaanbod in al zijn facetten draaiende houden en het beter afstemmen van de dienstverlening van de politiezone op dat van de gemeenten Evergem en Assenede resulteert in een (tijdelijke) wijziging van de openingsuren van de beide onthaalpunten van onze politiezone.

Vanaf 01 mei 2018 betekent dit het volgende:

Enquete

De Veiligheidsmonitor is een grootschalige bevraging in gans België over de werking van de lokale politie, het (on)veiligheidsgevoel en de ervaringen wanneer men slachtoffer werd van een misdrijf. Ook in onze politiezone / gemeente kregen verschillende burgers een uitnodiging om deze schriftelijke en/of online enquête in te vullen.

 

Fietsen

Binnen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bestaat er een duidelijke nood aan fietsdata en dit in het kader van de evaluatie, verantwoording en planning van investeringen in fietsinfrastructuur.

Huisnummer

Door een foute, moeilijk zichtbare of ontbrekende huisnummering, kan het leven van een burger op het spel staan. Door het niet vinden van een woning door een MUG- of ambulancedienst kan kostbare tijd verloren gaan.

Laatste nieuws