Politiereglement

Het gemeentelijk politiereglement wordt opgemaakt door de gemeenteraad. Het omvat alles wat mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein. Sinds 1 september 2018 is er een gezamenlijk reglement voor de gemeenten Assenede en Evergem.

Politie

In het politiereglement staat de reglementering over onder andere het organiseren van evenementen, inzamelen van afval, het houden van honden, uitvliegen van duiven, baden en zwemmen, lawaaihinder, standplaatsen op markten en kermissen, openbaar domein innemen, begraafplaatsen, brandveiligheid, vuurwerk, ...

Een aantal bepalingen in het reglement kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie en moeten niet via de rechtbank of het parket.

  • Het politiereglement voor Evergem vind je HIER terug.
  • Het politiereglement voor Assenede vind je HIER terug.