Buurt Informatie Netwerk

De politiezone Assenede/Evergem telt 13 Buurt Informatie Netwerken (BIN) en 1 Buurt Informatie Netwerken voor Zelfstandigen (BIN-Z) . Via een BIN houden politie en inwoners binnen een geografisch afgebakende buurt samen een oogje in het zeil en wisselen ze snel informatie uit. Dat kan gaan over verdachte gedragingen, (pogingen tot) diefstal in woningen en gebouwen maar ook het uitwisselen van preventietips behoort tot de mogelijkheden. De BIN’s binnen onze politiezone opteren hierbij voor een communicatie via SMS-berichten en mails. De BIN-leden zijn gewone burgers die geen toezichtrondes of patrouilles houden, nooit taken van de politie op zich nemen en niet optreden in naam van politiediensten. Ook het beoordelen en beheren van de informatie gebeurt altijd door de politie.

BIN logo

Evergem

 • BIN 't Lindeken (in Evergem, van het kruispunt Kapellestraat/Droogte tot aan de Langerbrugsestraat en tot aan de R4)
 • BIN Permeke (in Ertvelde, de woonwijk aan Biezenkouter, kant Ertvelde-Centrum)
 • BIN Stoepe (in Ertvelde, de verkaveling tussen de Stoepestraat en Rijschootstraat)
 • BIN Dr. Kneipp (in Sleidinge, de verkaveling tussen de Wurmstraat en de Weegse)
 • BIN vogelwijk (in Rieme tussen de Riemesteenweg, Spiedamstraat, Jacques Parijslaan en de Christoffel Colombuslaan)
 • BIN Kuitenberg (in Belzele: Kuitenbergstraat, Witakker,...)
 • BIN Gaverse (in Belzele: Gaverse, Tiendeschuur,...)
 • BIN Cardijnwijk (in Sleidinge Sanderuslaan en omstreken)

Assenede

 • BIN Repen (in Assenede, de wijk aan de Stoepestraat)
 • BIN De Fontein (in Oosteeklo, de woonwijken tussen Ertveldesteenweg, Doorsteek en Oosteeklo-dorp)
 • BIN Rijkewest (in Oosteeklo, de woonwijken aan de Rijkestraat, Westakkerstraat en Kerrestraat)
 • BIN Abdijmolen (in Oosteeklo, de wijken aan de Molenhoek, Kloosterakkerstraat en Abdijstraat)
 • BIN Dijkgrens (Sasdijkstraat, Staakstraat, Sint-Andriespolderstraat en Schattemanstraat)

Een bijzondere vorm van buurtinformatienetwerken is het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, de BIN-Z. Binnen een BIN-Z werken zelfstandigen, winkeliers, de lokale overheid en de lokale politie samen om het veiligheidsgevoel te verhogen. Alle zelfstandige winkeliers binnen Assenede en Evergem kunnen zich op het BIN-Z aansluiten.

Heeft u interesse om zelf een BIN in uw buurt op te starten? Neem contact op met onze diensten en vraag naar hoofdinspecteur Bingé.

Het logo

Het logo op het bord stelt de omarming van een woonwijk voor, met enerzijds het oog van de burger en anderzijds het oog van de politiediensten. Deze borden worden geplaatst op de toegangswegen tot de buurtinformatienetwerken. Ieder BIN(-Z)-lid krijgt een identieke sticker om aan het raam of deur te kleven, zodat deze zichtbaar is vanop de openbare weg. Ook op de auto's van de BIN(-Z)-leden worden de stickers gekleefd, zodat personen vreemd aan de buurt vlugger opvallen. Op die manier kan men eventueel voorverkenning, met het oog op het plegen van inbraken, nagaan.