Missie, visie en waarden

Onder begeleiding van procesbegeleiders van de federale politie werd op 13/03/2013 een aanzet gegeven tot een "ontsteking van de visie". Daarbij werden verschillende belanghebbenden onderverdeeld in groepen: opdrachtgevers & federale partners, lokale partners, klanten, sleutelfiguren en eigen medewerkers. Zij gaven elk hun visie op wat politiewerk inhoudt en waar we naartoe zouden moeten evolueren.

Missie, visie en waarden

Het beleidsondersteuningsteam, dat bestaat uit een dwarsdoorsnede van de medewerkers, boog zich nadien over deze ideeën en vormde ze om tot een ontwerptekst. Deze werd in de zonale veiligheidsraad van 4/07/2013 voorgesteld en werd op de politieraad van 18/09/2013 verder verfijnd tot een draagvlak voor de toekomstvisie en verdere ontwikkeling. Op de korpsvergadering van 24/09/2013 werd de ontwerptekst in zijn uiteindelijke vorm besproken met de medewerkers.

Missie

We gaan dagelijks voluit om een kwaliteitsvolle en professionele bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in Assenede en Evergem

Visie

We groeien tot een korps dat bekend staat als een betrouwbare organisatie waar we:

 • bereikbaar zijn voor iedereen;
 • direct en adequaat reageren op een vraag om dringende hulp;
 • de mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden;
 • actief op zoek gaan naar partners om taken samen aan te pakken.

En we doen dit met:

 • dynamische medewerkers die met plezier werken in een flexibele organisatie die snel inspeelt op nieuwe impulsen;
 • de overtuiging dat politiewerk echt mensenwerk is dat door de gepaste inzet van technologische ontwikkelingen nog efficiënter kan worden;
 • de optimale inzet van talenten en de voortdurende investering in de ontwikkeling van de competenties van onze mede(denk)werkers;
 • teamwerk, zodat we onze creativiteit beter inzetten om een oplossing te vinden voor de uitdagingen die op ons afkomen;
 • een open houding en communicatie, zodat anderen graag met ons samenwerken.

Waarden

De medewerkers geloven in onze kernwaarden en zetten zich in om:

 • Flexibel te zijn
 • Loyaal te zijn
 • Integer te zijn
 • Kwaliteitsvol te werken