Resultaten flitsmarathon: ca. 97% houdt zich aan de snelheid!

Zoals aangekondigd deed onze politiezone mee met de flitsmarathon op 19 april. De volledige dag werden er snelheidscontroles gehouden op verschillende locaties op ons grondgebied. Met deze aangekondigde actie wil de politie bestuurders aansporen om trager te rijden, overdreven snelheid is immers één van de hoofdoorzaken van ongevallen!

Flitsmarathon

De snelheidscontroles werden gehouden op onderstaande locaties:

Locatie 1

 • Klakvijverstraat (Zone 50)
 • 154 gemeten voertuigen, 3 overtredingen
 • Hoogst gemeten snelheid = 61 km/u
   

Locatie 2

 • N496 (Zone 50)
 • 379 gemeten voertuigen, 22 overtredingen
 • Hoogst gemeten snelheid = 74 km/u


Locatie 3

 • N8 (Zone 50) 
 • 842 gemeten voertuigen, 20 overtredingen
 • Hoogst gemeten snelheid : 72 km/u
   

In totaal werden 1375 voertuigen gecontroleerd op snelheid. 1330 bestuurders hielden zich mooi aan de snelheidslimiet. Helaas hadden 45 bestuurders (3.3%) een te zware voet! Zij zullen allen een boete ontvangen. 

Tijdens de controle werden 18 bestuurders onderworpen aan een ademtest. Zij bliezen allen safe. Eén bestuurder van een bromfiets diende een drugstest af te leggen, deze was helaas positief. De betrokken persoon kreeg een proces-verbaal 'drugs in het verkeer' met een intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen. Daarenboven was de bromfiets opgedreven waardoor deze in beslag werd genomen.

Ook gsm'en achter het stuur blijft een probleem... 6 bestuurders werden hierop betrapt. 3 van hen dienden een onmiddellijke inning te betalen. De overige 3 bestuurders kregen een proces-verbaal en hun rijbewijs werd - op vraag van het parket - ingetrokken voor 15 dagen.

Labels