Wie is mijn wijkinspecteur?

 

Klik hier om te weten wie uw wijkinspecteur is

 

De wijkinspecteur

De wijkinspecteurs zijn dagelijks aanwezig in hun wijk en zijn er jouw rechtstreeks aanspreekpunt. Zo kan je hen ontmoeten tijdens het schooltoezicht bij aanvang of einde schooltijd, bij woonstveranderingen en andere wijkgebonden opdrachten. Bovendien zijn ze aanwezig tijdens evenementen (wielerwedstrijden, kermissen, buurtbijeenkomsten,… ). Je kan ook bij hen terecht voor het melden van lokale verkeersproblemen en overlast-situaties zoals geluidshinder, sluikstorten, loslopende honden, gevonden fietsen, ...           

De wijkinspecteurs voeren heel wat administratieve opdrachten uit en kennen hun werkterrein door en door: de bewoners, de scholen, bedrijven, verkeerssituaties, buurtproblemen, overlastplaatsen, …

Zij voeren preventieve controles uit om het veiligheidsgevoel in de wijk te verhogen en nemen deel aan preventieprojecten zoals bijvoorbeeld de uitvoering van vakantie-toezichten, die je kan aanvragen via de website.

In elk geval probeert de wijkinspecteur problemen op te lossen door een luisterend oor te bieden en een bemiddelende rol op te nemen bij conflicten. Wanneer dit niet lukt, wordt er gepast doorverwezen naar andere bevoegde instanties.

Met andere woorden voor alle niet-dringende tussenkomsten in de wijk, kan je terecht bij de wijkinspecteurs. Zij zijn een vertrouwenspersoon en jullie eerste aanspreekspunt. Aarzel dus niet om hen te contacteren.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 369 00 25.