Maandelijkse rapportering snelheidscontroles augustus 2023

01.08.2023 - 31.08.2023

Tijdens de snelheidscontrole met bemande camera werd 1.718 voertuigen gecontroleerd. Daarbij hielden 1.382 bestuurders, ofwel 80,44%, zich aan de toegelaten snelheid.

40.625 voertuigen reden aan de vaste flitscamera aan de Elisabethlaan voorbij en er werden 797 ofwel 1,96% overtredingen vastgesteld.

Een gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde controles per gemeente en straat vind je terug in het document in de bijlage.

Straten

  • Grondgebied politiezone Ninove

In regel

97%