Ik ben getuige van een verkeersongeval. Wat nu? 

Een weggebruiker kan ieder ogenblik betrokken raken in of getuige zijn van een verkeersongeval. Afhankelijk van de omstandigheden zal hij de politie of de hulpdiensten moeten verwittigen en kan deze oproep dringend zijn (zwaargewonden, brand, geknelden,...). Hoe kan je in zo’n stresssituatie hulp vragen en de juiste inlichtingen aan de hulpdiensten verschaffen opdat deze doeltreffend zouden kunnen optreden?

  • Maak snel een evaluatie van de toestand en vorm dan het noodnummer van de hulpdiensten. Wacht tot de operator opneemt. Toets het nummer niet om de drie seconden opnieuw in! Blijf kalm en concentreer je op de inhoud van het bericht dat je moet overbrengen.
  • Als je de operator aan de lijn hebt, spreek dan duidelijk en bondig. Beperk je tot het essentiële.
  • Deel eerst en vooral de juiste plaats van het ongeval mee: de gemeente, het nummer van de weg, de hectometerpaal, de rijrichting, enz.
  • Specificeer vervolgens de aard van het ongeval.
  • Leg uit hoeveel slachtoffers er zijn en in welke toestand ze zich bevinden.
  • Verduidelijk de mogelijke gevaren en bijzondere omstandigheden: bv. brandgevaar.
  • Haak nooit als eerste in, maar wacht tot de operator je alle vragen heeft gesteld die hij nodig acht.

Korte herinnering: Bel 112 als er gekwetsten zijn of als er brand(gevaar) is, bel 101 als er geen gewonden zijn maar de politie wel moet tussenkomen (discussie over het ongeval, hindernissen op de weg, risico op bijkomende ongevallen,...). Je kan ook steeds de app 112 downloaden.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Ninove via het contactformulier of telefonisch via 054 312 312.