Alles over het Europees aanrijdingsformulier 

Hoe vul ik het Europees aanrijdingsformulier in?

Dankzij de gerichte vragen op het Europees aanrijdingsformulier kunnen verzekeraars snel uitmaken wie waarvoor verantwoordelijk is. Door dit formulier goed in te vullen, kan je kostbare tijd winnen en vermijd je gerechtelijke stappen bij het afhandelen van het ongeval.

Het Europees aanrijdingsformulier vul je in na elk ongeval met je wagen of om een schadegeval aan te geven waarbij geen andere voertuigen betrokken zijn (zoals een botsing tegen een boom, na een diefstal of brand).

Het formulier vul je zelf in, de politie kan dit niet voor jou doen. De politie komt ter plaatse bij een ongeval wanneer er gewonden zijn, om het verkeer te regelen bij hinder na een ongeval en om de vaststellingen te doen. Bel daarom 101 wanneer je getuige of slachtoffer bent van een ongeval.

Het Europees aanrijdingsformulier bestaat uit twee delen:

 • Deel 1: de voorkant, die door beide partijen moet worden ingevuld op het moment van het ongeval.
 • Deel 2: de achterkant, die u moet invullen voor u het formulier aan uw verzekeraar afgeeft.

Wanneer moet je het aanrijdingsformulier invullen?

Het formulier kan worden ingevuld bij verkeersongevallen zonder gewonden of met lichtgewonden en vooral wanneer de partijen het eens zijn over de omstandigheden. Je kan er best de politie bij halen wanneer één van de partijen niet in het bezit is van identiteitsdocumenten, van een geldige groene kaart of onder invloed lijkt te zijn van alcohol of andere middelen.

Hoe vul je het formulier in?

In het eerste deel zijn er twee aparte gedeeltes (A en B, één voor elke chauffeur), een centrale kolom waar kruisjes moeten gezet worden en tot slot een vakje waarin een schets kan gemaakt worden van het ongeval.

Als het formulier is ingevuld en getekend, neemt de ene chauffeur het originele formulier mee en de andere de kopie ervan. Dit moet je binnen de acht dagen na het ongeval afgeven aan uw verzekeraar. We raden je aan om enkele foto's van de plaats van het ongeval en van de betrokken voertuigen bij het formulier te voegen.

Hoe wordt er vastgesteld wie verantwoordelijk was?

In de meeste gevallen wordt de verantwoordelijkheid van het ongeval bepaald volgens een overeenkomst tussen de verzekeraars. Dit akkoord is vooral gebaseerd op de volgende drie rubrieken van het aanrijdingsformulier:

De centrale kolom (nummer 12) geeft de omstandigheden van het ongeval aan. Enkel de hokjes die van toepassing zijn op het ongeval, moeten aangekruist worden. Onderaan moet het aantal van de aangekruiste hokjes worden ingevuld.

 De schets van het ongeval (nummer 13) moet de positie van de voertuigen op het moment van het ongeval verduidelijken. Het is ook belangrijk om de straatnaam erbij te zetten en de rijrichting van de voertuigen.

 In de extra info over de omstandigheden van het ongeval kan u een woordje uitleg geven over hoe het ongeval heeft plaatsgevonden.

Nog enkele tips

 • Vul het formulier op voorhand in waar dat kan. Zo voorkom je dat je door de emotie na een ongeval dingen vergeet of verkeerd invult.
 • Zorg dat je verschillende formulieren in je wagen hebt liggen, voor het geval je met meer dan één tegenpartij in botsing komt. Leg ook een balpen in je wagen.
 • Spreek met de tegenpartij af wie voertuig A en wie voertuig B is op het formulier. Kruis de vakjes aan die overeenkomen met uw situatie. Als er meerdere voertuigen betrokken zijn, vul je met elke tegenpartij een aanrijdingsformulier in.
 • Noteer alle gegevens van jezelf en van de tegenpartij: naam en voornaam, adres en telefoonnummer(s), geboortedatum.
 • Duid aan waar het voertuig is beschadigd en omschrijf de zichtbare schade.
 • De tekening waarin de omstandigheden van het ongeval geschetst worden, is van groot belang. Teken daarom zo nauwkeurig mogelijk. De ruitjes op het blad helpen je om bepaalde verhoudingen te respecteren. Zo kan je de afstanden beter inschatten en krijg je een beter beeld van de context van het ongeval, zoals de breedte van de weg, waar de signalisatieborden staan …
 • Vergeet ook niet om gegevens te vermelden zoals richtingaanwijzers, verkeersborden, signalisatielichten, straatnamen, eventuele hindernissen … Duid aan welk voertuig A en welk B is.
 • De eerste schets geldt als de enige echte. Het wordt sterk afgeraden om achteraf nog aanpassingen aan te brengen.
 • Verduidelijk de omstandigheden in het vak Mijn opmerkingen. Dit is vooral belangrijk als je niet akkoord gaat met de opmerkingen van de tegenpartij of niet begrijpt wat hij bedoelt.
 • Vul ook de achterkant van het formulier in. Deze achterzijde wordt door elke partij individueel ingevuld en is dus niet gezamenlijk zoals de voorzijde. Hier kan je belangrijke informatie noteren voor de administratieve afhandeling van uw schadedossier, zoals in welke garage je jouw auto wilt laten herstellen.
 • Neem zorgvuldig de verklaring van de tegenpartij door voor je het formulier ondertekent. Laat je niet opjagen.
 • Indien beide partijen het eens zijn over het ingevulde aanrijdingsformulier, ondertekenen jullie allebei het formulier. Let goed op dat er daarna niets meer bijgeschreven wordt.
 • Elke bestuurder houdt een exemplaar bij: of het originele of het doorgedrukte exemplaar.

Moet ik altijd een Europees aanrijdingsformulier invullen?

Het antwoord is: ja. Het Europees aanrijdingsformulier is ook nodig als er politie bij een ongeval komt. Ook als er een proces-verbaal wordt opgesteld, is een ingevuld en ondertekend formulier van essentieel belang voor een snelle afhandeling van de schaderegelingen door de verzekering. In binnen- én buitenland!

Zowel bestuurders, politie als getuigen mogen in principe helpen bij het invullen van het formulier, maar de bestuurders moeten hun deel van de verklaring nalezen en ondertekenen voor akkoord.

Waar bekom ik een Europees aanrijdingsformulier?

Wanneer je een schadegeval aan jouw verzekering meldt, krijg je automatisch een nieuw Europees aanrijdingsformulier toegestuurd.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Ninove via het contactformulier of telefonisch via 054 312 312.