Vrachtschip gezonken op Schelde in Grembergen

Op de Schelde in Grembergen is op maandag 7 augustus omstreeks 10.45 uur een binnenvaartschip gezonken. Het gaat om een vrachtschip dat geladen is met bakstenen.

Bergingsactie in beeld

Update maandag 21 augustus 12.30 uur:

Vanaf deze namiddag zal de Boven-Zeeschelde weer volledig toegankelijk zijn voor alle scheepvaartverkeer. De afgelopen dagen was er nog een gedeeltelijke stremming van kracht ter hoogte van Grembergen, waar op 7 augustus het vrachtschip Jogo 2 is gezonken. Na het peilen van de diepte van het water heeft De Vlaamse Waterweg nv beslist dat de Boven-Zeeschelde opnieuw volledig vrijgegeven kan worden. Er ligt geen achtergebleven vracht in de weg, waardoor de stremming bij laagwater kan worden opgeheven en alle scheepvaart opnieuw kan passeren zoals voordien.

Update vrijdag 18 augustus 15.30 uur:

Nu de berging van het gezonken schip achter de rug is, heft De Vlaamse Waterweg het vaarverbod op de Boven-Zeeschelde in Dendermonde gedeeltelijk op vanaf vrijdag 18 augustus, 18 uur.

Maandag 21 augustus zal een peilboot de nodige metingen doen om te controleren of de vaargeul opnieuw voldoende diep is om de scheepvaart in alle veiligheid continu mogelijk te maken. Als dat zo is, kan het scheepvaartverkeer vanaf maandagavond ook bij laagwater hervat worden. In afwachting van de peilresultaten wordt bij laagwater nog een tijdelijke stremming behouden, zoals dat het geval was vóór de bergingsoperatie. Dit betekent dat er niet gevaren mag worden wanneer het waterpeil minder bedraagt dan 2 m TAW (Tweede Algemene Waterpassing). De Vlaamse Waterweg verspreidt een scheepvaartbericht waarin de exacte uren van deze tijdelijke stremming bij laagwater zijn aangegeven.

Update vrijdag 18 augustus 7.30 uur:

Het schip is gestabiliseerd en wordt vandaag rond de middag (12 uur) weggesleept.

Update donderdag 17 augustus 12 uur:

Tijdens de verdere bergingsactie werd ook de tweede hond teruggevonden.

Update donderdag 17 augustus 7 uur:

Tijdens de bergingswerkzaamheden werd het lichaam van de vermiste schipper en 1 van de 2 honden gevonden op het schip. Het lichaam van het slachtoffer wordt overgebracht naar UZ Antwerpen voor autopsie op donderdag 17 augustus.

De familie wordt bijgestaan door de dienst slachtofferbejegening van de politie.

De bergingsoperatie loopt door. Het schip wordt verder gestabiliseerd. Vervolgens wordt het schip weggesleept voor bijkomend onderzoek door de aangestelde parketdeskundige.

We betuigen ons medeleven aan de getroffen familie, vrienden en kennissen en danken de hulpdiensten voor hun inzet.

Update 16 augustus om 21.30 uur

Op woensdag 16 augustus om 21.30 uur is de bergingsoperatie nog volop bezig. Op dit moment is het schip deels boven het wateroppervlak. De lading in het ruim wordt gelost en het water wordt uit het ruim gepompt. Op die manier tracht het bergingsteam het schip te stabiliseren. In de huidige situatie kan het team nog niet aan boord van het vrachtschip gaan.

Ondertussen werd 1 van de 2 vermiste honden gevonden.

Zolang de veiligheid het toelaat wordt ook vanavond en vannacht verder gewerkt. Mogelijks moet de operatie donderdag 17 augustus verdergezet worden.

Update 16 augustus om 17.30 uur

De bergingsfirma is volop bezig om het schip in één beweging te kantelen en te lichten. Deze operatie verloopt traag om de veiligheid gedurende de berging te kunnen garanderen. Het bergingsteam werkt vandaag verder tot 21u03 (zonsondergang). Indien nodig wordt de operatie donderdag 17 augustus verdergezet.

Update woensdag 16 augustus om 12 uur:

De bergingsactie is in volle gang. De bergingsfirma probeert het schip in één beweging te kantelen en te liften.

Het opsporingsonderzoek wordt geleid door het parket van Oost-Vlaanderen, dat de Nautische Commissie heeft aangesteld als expert.

Op vraag van het parket en de waarnemend burgemeester werken de hulpdiensten multidisciplinair samen met de bergingsfirma om alle acties te coördineren. Op woensdag 16 augustus worden in totaal 57 personen ingezet.

  • De civiele bescherming zet 14 personen in, waarvan 6 duikers met 2 vaartuigen. Brandweerzone Oost ondersteunt.
  • De politie heeft in totaal 32 personen ter plaatse. Dit betreft de lokale politie van Dendermonde, Hamme-Waasmunster, Berlare-Zele; de scheepvaartpolitie; de federale slachtofferbejegening; de cel vermiste personen; het team Disaster Victim Identification; het labo van de federale gerechtelijke politie en de dienst luchtsteun met een helikopter.
  • De medische discipline bestaat op dit ogenblik uit 4 personen en een ziekenwagen.
  • De noodplanningscoördinator en communicatieverantwoordelijke zijn ook aanwezig op de site.
  • De Vlaamse waterweg is aanwezig met 2 personen.

De familie is ter plaatse en wordt bijgestaan door de dienst slachtofferbejegening van de politie.

Update maandag 14 augustus:

De bergingsactie is gestart.

Update donderdag 10 augustus:

De afgelopen dagen hebben de bergingsdiensten de berging van het schip voorbereid. Er werden verschillende scans gemaakt die een duidelijk en nauwkeurig beeld gaven van de positie van het schip.

De berging zal worden uitgevoerd door de firma Hebo, een bergingsbedrijf met veel ervaring in soortgelijke acties. De sterke stroming op de Schelde en de getijden maken van de bergingsactie een complexe opdracht. In belang van de vermiste persoon en de familieleden werkte het bergingsbedrijf een aanpak uit om het schip te bergen, waarbij het schip zo ongeschonden mogelijk blijft.

De komende dagen worden gebruikt om het materiaal ter plaatse te brengen. De effectieve bergingsactie start op maandag 14 augustus en zal als volgt verlopen:

  • Een groot werkschip met kraan en een drijvende bok (ponton met hefinrichting om zware lasten te kunnen tillen) positioneren zich op de plaats waar het schip is gezonken.
  • Omdat het schip op de zijkant ligt, wordt het schip eerst opnieuw gekanteld. Dit gebeurt onder water.
  • Een tweede drijvende bok komt aan de voorzijde van het schip te liggen. Aan de zijkant komt een kraanschip om het ruim te lossen.
  • Het ruim wordt verder leeggepompt, waardoor het schip opnieuw zal kunnen drijven.
  • Het schip wordt weggesleept en verder onderzocht.

De exacte timing is afhankelijk van de getijden. Het einde van de bergingsactie is voorzien op vrijdag 18 augustus.

Om de berging ongehinderd te laten verlopen, wordt het scheepvaartverkeer stilgelegd van maandag 14 augustus tot en met vrijdag 18 augustus van Baasrode tot Vlassenbroek. Uit veiligheidsredenen worden de jaagpaden langs beide kanten tijdens de bergingsactie volledig afgesloten (ook voor voetgangers en fietsers).

Het gerechtelijk onderzoek wordt geleid door het parket van Oost-Vlaanderen. De familie wordt verder begeleid en ondersteund door de dienst slachtofferbejegening van de politie.

Update woensdag 9 augustus:

Scheepvaartverkeer is terug mogelijk onder bepaalde voorwaarden vanaf woensdag 9 augustus 8.30 u. Er zal opnieuw gevaren mogen worden over de Boven-Zeeschelde ter hoogte van Grembergen, indien de waterstand voldoende hoog is. Bij een waterstand van meer dan 2 meter T.A.W. (Tweede Algemene Waterpassing), mag de scheepvaart passeren. Er ligt een boei die de ligging van het wrak aangeeft, zodat de schippers maximaal afstand kunnen houden. Er wordt een bericht aan de schipperij gepubliceerd met een overzicht van de uren waarop gevaren kan worden.

Update dinsdag 8 augustus om 12 uur:

Op maandag 7 augustus zonk een vrachtschip ter hoogte van de Zijdijk in Grembergen, Dendermonde. Aan boord waren 1 persoon en 2 honden die, na een intensieve zoekactie, nog steeds vermist zijn. 

Maandagavond 7 augustus werd een scan uitgevoerd op de plaats waar het schip is gezonken. Deze scan gaf een duidelijk beeld van de positie van het schip, wat belangrijk is voor de bergingsdiensten. Dinsdag 8 augustus overleggen de bergingsdiensten wanneer en vooral op welke manier de berging van het vrachtschip op een veilige manier kan gebeuren. Verdere informatie is hierover nog niet bekend.

Het scheepvaartverkeer blijft zeker nog stilgelegd tot vrijdag 11 augustus.

Het onderzoek naar de oorzaak wordt geleid door het parket van Oost-Vlaanderen.

De familie wordt verder begeleid en ondersteund door de dienst slachtofferbejegening van de politie.

Update maandag 7 augustus om 18.50 uur:

Rond 20 voor 6 gingen bij de wisseling van het tij de duikploegen in het water om de vermiste persoon te zoeken. De sterke stroming maakte de verderzetting van de reddingsoperatie onmogelijk, waardoor er slechts een korte periode kon worden gezocht. Om 10 over 6 werden de duikwerkzaamheden gestaakt en de zoekactie zonder resultaat stopgezet. Intussen wordt de berging van het schip voorbereid. Het scheepvaartverkeer blijft in elk geval stilgelegd tot dinsdag 8 augustus om 10 uur en zal nadien opgeheven worden in functie van de berging van het schip.

Update maandag 7 augustus om 15.20 uur:

Aan boord van het schip was 1 persoon aanwezig, die momenteel vermist is. De hulpdiensten werken multidisciplinair samen om de zoekactie te coördineren en zetten alle noodzakelijke hulpmiddelen in. Volgende (hulp)diensten zijn ter plaatse: brandweer, medische diensten, politie, civiele bescherming, Vlaamse Waterweg, procureur des Konings, communicatieverantwoordelijke en de noodplancoördinator. Om de veiligheid van de duikers te garanderen is ook de bouwer van het schip ter plaatse gekomen om uitleg te geven over de constructie van het schip.

Volgende middelen worden o.a. ingezet duik- en bootploegen van de brandweerzones Oost, Rivierenland en Waasland, helikopter met warmtecamera, droneteam, speurhonden …

Momenteel wordt het schip gestabiliseerd met een varend ponton, zodat de duikers bij laagtij op een veilige manier het schip kunnen doorzoeken. Op dat moment is de stroming het minst sterk en wordt het schip met meerdere duikploegen gefaseerd doorzocht.

Update maandag 7 augustus om 10.45 uur:

Aan boord van het schip was 1 persoon aanwezig, die momenteel vermist is. De hulpdiensten zijn ter plaatse en stellen alles in het werk om de vermiste persoon te vinden. Omdat de stroming te sterk is, moet het schip eerst gestabiliseerd worden zodat de duikers op een veilige manier kunnen zoeken. Het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen is stilgelegd.

Labels