Cultuur, structuur en strategie

Missie van onze politiezone

De lokale politie Blankenberge-Zuienkerke verzekert op een efficiënte, kwalitatieve en professionele wijze de basispolitiezorg voor alle burgers in onze zone waarbij de gemeenschapsgerichte dienstverlening rechtstreeks bijdraagt tot een veilige en leefbare omgeving.

Visie voor 2025

Rekening houdende met de verwachtingen van onze belanghebbenden bijdragen tot een leefbare en veilige leefomgeving.

Op basis van onze waarden zorgen voor een transparant, positief beeld van onze politiezone en een politie die zich bewust is van haar voorbeeldfunctie.

Waarden voor onze politiezone

  • Veiligheid
  • Hoffelijkheid
  • Professionele uitstraling
  • Efficiëntie