Onze politiezone

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Zowel het politiecollege als de politieraad zijn bestuursorganen die naar aanleiding van de politiehervorming in het leven zijn geroepen. Meer bepaald door het art. 11 van de Wet van 07.12.98 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus waarin bepaald wordt dat er in meergemeentezones een politieraad en een politiecollege worden opgericht. In de ééngemeentezones van de politie blijft de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.

In elke politiezone (één- en meergemeentezones) is een zonale veiligheidsraad actief. Binnen die raad wordt een systematisch overleg georganiseerd tussen de bestuurlijke overheid, de gerechtelijke overheden en de politiediensten.

Bij Koninklijk Besluit van 11 maart 2002 werd de politiezone Blankenberge-Zuienkerke (pz 5445) vanaf 1 januari 2002 opgericht als meergemeentezone in uitvoering van Art.9 van de Wet op de Geïntegreerde politie.

De lokale politie Blankenberge-Zuienkerke is ontstaan uit de samenvoeging van het gemeentelijk politiekorps van de stad Blankenberge, de rijkswachtbrigade van Blankenberge en de landelijke politie van Zuienkerke.

De lokale politie van de zone Blankenberge-Zuienkerke is 24 op 24 uur beschikbaar en bereikbaar op het telefoonnummer 050/42.98.42.

Hierbij vindt u het organigram van de politie van de zone Blankenberge - Zuienkerke.

Het is geen gewoon piramidaal organigram, maar eerder een model gebaseerd op het multi-unit organisatiemodel of een matrixorganisatie (waarover verder meer).


Het korps staat onder leiding van de korpschef (HCP Hans Quaghebeur), die samen met het managementteam het korps beheert.

De lokale politie Blankenberge-Zuienkerke heeft, net zoals alle andere politiediensten in België, territoriale bevoegdheid die zich over gans het grondgebied van ons land uitstrekt. Het werkingsgebied daarentegen is vastgelegd tot de grenzen van de eigenlijke zone Blankenberge-Zuienkerke.

De politiezone met nummer 5445 omvat:

  • het grondgebied van de stad Blankenberge, met inbegrip van de deelgemeente Uitkerke;
  • het grondgebied van de gemeente Zuienkerke die bestaat uit de deelgemeenten Meetkerke, Houtave. Nieuwmunster en Zuienkerke zelf.

Met uitzondering van de wijkwerking opereren wij voor alle andere interventies vanuit het hoofdcommissariaat in de Scarphoutdreef 1 te Blankenberge waar de centrale dispatching is gevestigd.