Gemeentelijk politiereglement

Gemeentelijke politiereglementen worden vastgelegd door de gemeenteraad.

Dit betekent dat deze verordeningen enkel van toepassing zijn op het grondgebied van de desbetreffende gemeente.

Blankenberge en Zuienkerke hebben elk hun eigen verordening.

Hieronder vindt u de meest actuele verordeningen die betrekking hebben op de omschrijving van onze politiezone.

Stad Blankenberge

Algemene Politieverordening Blankenberge, geconsolideerde versie van 25 juni 2019

Overtredingen op het politiereglement van de stad Blankenberge worden strafbaar gesteld met gemeentelijke administratieve sancties.

Gemeente Zuienkerke

Overtredingen op het politiereglement van de gemeente Zuienkerke worden strafbaar gesteld met gemeentelijke administratieve sancties.