Zonaal veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan is een vierjaarlijks plan waarin de prioriteiten van een politiezone vastgelegd worden.

De voorbereiding hiervan gebeurt in de Zonale Veiligheidsraad.

Via deze link kan u het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 (pdf, 3 MB) consulteren.

Met vragen omtrent het zonaal veiligheidsplan kan u steeds terecht bij CP DENOYETTE Philip  (philip.denoyette@politieblankenberge.be)