Nieuws

Sinds maandag 16 september 2019 is de ophaling van het huisvuil in Blankenberge gewijzigd van nacht- naar dagophaling.

Dus voor zone 1 NIET meer buiten plaatsen van huisvuil op zondag vanaf 21.00u maar maandagmorgen VANAF 05.00 uur

Gelieve er rekening mee te houden dat er vanaf 12 september 2019 om 08.30 uur tem 18 oktober 2019 tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk zal zijn op de N34 (Koning Albert I laan) met kruispunt Polderlaan (Delhaize) wegens herinrichtingswerken kruispunt (aanpassing verkeerslichten + herinrichting vluchtheuvels en oversteekplaatsen in functie van meer veiligheid voor voetgangers/fietsers).

Maandag 9 september 2019, hielden we een actie op de Kusttram.

Bij deze acties wordt vooral controle gedaan naar illegale vreemdelingen, verdovende middelen en reizigers zonder geldig vervoersbewijs.

We controleerden 30 trams en naar schatting 1.675 reizigers.

Zondag 2 september 2019 hebben wij een verkeerscontrole gehouden op het grondgebied van de politiezone.

Hierbij de resultaten:

 

De toegang tot de school Sint-Jozef Sint-Pieter campus Weststraat en de Schuit bevindt zich dit schooljaar in de De Smet de Naeyerlaan (naast bakkerij Haecke).

Dus hou er rekening mee dat er rond begin en einde van de school heel wat kinderen de De Smet de Naeyerlaan zullen gebruiken!