Politiereglement

Gemeentelijke politiereglementen worden vastgelegd door de gemeenteraad.

Dit betekent dat deze verordeningen enkel van toepassing zijn op het grondgebied van de desbetreffende gemeente.

Hieronder vindt u de meest actuele verordeningen die betrekking hebben op de omschrijving van onze politiezone.

Stad Blankenberge

Algemene Politieverordening Blankenberge, geconsolideerde versie van 25 juni 2019 (gepubliceerd op 2 juli 2019), gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2020.