Ons beleid

Een belangrijke kerntaak van de overheidszorg is veiligheid en leefbaarheid verzekeren. Maar veiligheid is ook een zorg van iedereen, van elk individu en van elke organisatie. De bijdrage van de politie daaraan is ernaar streven om een “excellente politiezorg” te leveren. Het is een aandeel van de politie in de gemeenschappelijke veiligheidsaanpak gestoeld op de principes van een gemeenschapsgerichte, informatiegestuurde aanpak en een optimale bedrijfsvoering.

Een belangrijke kerntaak van de overheidszorg is veiligheid en leefbaarheid verzekeren. Maar veiligheid is ook een zorg van iedereen, van elk individu en van elke organisatie. De bijdrage van de politie daaraan is ernaar streven om een “excellente politiezorg” te leveren. Het is een aandeel van de politie in de gemeenschappelijke veiligheidsaanpak gestoeld op de principes van een gemeenschapsgerichte, informatiegestuurde aanpak en een optimale bedrijfsvoering.

Onze zone bouwt, gestaag maar zeker, ongebreideld maar op eigen ritme, zijn huis onder het dak van de maatschappelijke veiligheid. 

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus voorziet in de oprichting van een zonale veiligheidsraad per politiezone. Dit is ook zo gebeurd in Bredene/De Haan.