De Korpsleiding

Ons politiekorps staat onder leiding van de korpschef, hoofdcommissaris Karin Vanhooren. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Daarnaast staat zij in voor de leiding, organisatie en verdeling van de taken binnen het politiekorps, en voor de uitvoering van het beheer van het korps. In uitoefening van haar functie is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van de lokale en federale opdrachten.

De korpschef wordt in zijn dagelijkse leiding ondersteund door zijn stafdiensten (strategie en beleid, intern toezicht, pers en communicatie, …).