Vakantietoezicht aanvragen

Je plant een vakantie in binnen- of buitenland of je bent gewoon een langere periode van huis weg? Zorg er dan voor dat je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers.

Er zijn tal van eenvoudige preventiemaatregelen die je zelf kan nemen, maar ook de politie kan tijdens jouw afwezigheid een oogje in het zeil houden. Deze service is bovendien geheel gratis.

Wij vragen u om dit afwezigheidstoezicht tijdig aan te vragen (liefst 10 dagen vooraf) en ons de tijd te geven de controles te organiseren. Om praktische redenen kan het toezicht ten vroegste gestart worden vanaf de eerstvolgende woensdag na ontvangst van uw aanvraag.

Hoe vakantietoezicht aanvragen?

Tijdens je afwezigheid komt de politie regelmatig een kijkje nemen aan jouw woning. Dat gebeurt zowel overdag als 's nachts. Wanneer problemen of onregelmatigheden worden vastgesteld, verwittigt de politie een van de contactpersonen die je hebt opgegeven.

Wordt er niets vreemds vastgesteld, dan laat de controlerende inspecteur een kaartje achter met datum en uur van de controle. Op die manier weet je hoe vaak en wanneer de politie effectief is langs geweest.

Belangrijk wanneer je opteert voor police-on-web: ondanks de website meer toelaat, kan er maximum 30 dagen vakantietoezicht aangevraagd worden. 

Veilig wonen

Je wilt natuurlijk zorgeloos op vakantie kunnen vertrekken. Dat houdt in dat alles in je koffer moet zitten. Maar ook dat je je woning zo veilig mogelijk achterlaat.

Om er zeker van te zijn dat je de belangrijkste zaken gecontroleerd hebt, kan je de brochure "veilig wonen" lezen.