Ons korps

Ons politiekorps is ingedeeld in drie functionele afdelingen, die onder leiding van de korpschef vallen.

Ons politiekorps staat onder leiding van de korpschef, eerste hoofdcommissaris Erik Van Parys. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Daarnaast staat hij in voor de leiding, organisatie en verdeling van de taken binnen het politiekorps, en voor de uitvoering van het beheer van het korps. In uitoefening van zijn functie is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van de lokale opdrachten en de federale opdrachten.

Binnen de afdeling ‘administratie en logistiek’ zijn alle niet-operationele diensten en medewerkers die de organisatie ondersteunen (logistiek, personeel, financiën, IT, politieadministratie, …).

Onder de afdeling BESTUURLIJKE POLITIE worden de diensten en medewerkers gegroepeerd die politieopdrachten uitvoeren binnen het preventieve toezicht. Zij staan in voor de handhaving van de openbare orde en het toezicht op de naleving van de politiewetten en –verordeningen, de voorkoming van misdrijven, de bescherming van personen en goederen en zij stellen ook onderzoeksdaden. De bestuurlijke politie heeft een hulpverlenende taak, maar kan ook handhavend, herstellend of repressief optreden. De adviseur-beheerder van de bestuurlijke politie is eerste commissaris Dennis Goes en deze afdeling omvat onderstaande categorieën.

Onder de afdeling GERECHTELIJKE POLITIE groeperen wij diensten en medewerkers die politieopdrachten uitvoeren met als kerntaak de opheldering van misdrijven en de bestraffing van de daders, door middel van de gerechtelijke procedure.  Het opsporen en aanhouden van de dader kadert in de repressieve aanpak van de politie. Het beheer van deze afdeling is in handen van de adviseur-beheerder gerechtelijke politie, eerste commissaris Filip Vanhee.