Klachtenformulier

De politie streeft als overheidsdienst naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Voelt u zich (als burger of onderneming) onheus behandeld door onze diensten? Dan kunt u ons dat laten weten.
Politie Bredene/De Haan stelt alles in het werk om haar opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Met het oog op continue verbetering staat ze open voor klachten van burgers over een interventie of een contact met haar diensten.
Alle klachten worden bestudeerd en de klager zal hierover feedback krijgen.

Als het om een betwisting van een vastgestelde verkeersinbreuk gaat, dient u hiervoor de geijkte procedure - zoals deze bij het door u ontvangen proces-verbaal vermeld wordt - te hanteren.

Ga naar het online klachtenformulier