Over ons

De bezoeker een inzicht geven in het lokaal politiebeleid en in de structuur en de werking van onze beleidsorganen.

Ons politiekorps is ingedeeld in drie functionele afdelingen, die onder leiding van de korpschef vallen.