Acties van PZ Westkust

  • Zal actief de app voeden met berichten die onmiddellijk ter kennis moeten komen van de deelnemers als we hiermee het opsporen van verdachten en/of slachtoffers kunnen versnellen. 
  • Zal alle gegevens van de deelnemers conform de richtlijnen inzake GDPR en beroepsgeheim behandelen. 
  • Houdt zich het recht voor om kandidaat deelnemers te weigeren. Deze weigering zal gebeuren op basis van een identiteitscontrole en een controle in de bestaande databanken (zoals een bezoeker aan het commissariaat wordt gecontroleerd). Als regel wordt genomen dat iemand die de laatste 5 jaren als verdachte in aanraking kwam met een politiedienst geweigerd kan worden.
    Bij twijfel zal de Gemandateerde Ambtenaar Buurtinformatienetwerken een beslissing nemen.
  • Houdt zich het recht voor om deelnemers die verdacht worden van zware gerechtelijke feiten uit de bestanden te verwijderen.
  • Alle contact met de BVBA VIGILAMUS verloopt via de Gemandateerde Ambtenaar Buurtinformatienetwerken (PZ Westkust)
     
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier.