Gedragsregels buurtpreventie24

 • Je bent minimum 18 jaar.
 • Je bent in het bezit van een smartphone.
 • Je woont in de PZ Westkust of hebt hier je handelszaak.
 • Buurtpreventie 24 wordt gebruikt volgende de SAAR-methode: signaleer – alarmeer (058 533 000) – app -registreer.
 • Een foto maken via de app van een verdachte/voertuig/situatie mag alleen ten behoeve van het te verstrekken signalement.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Laat het speurwerk aan de politie over. Het is niet de bedoeling om een privémilitie op te richten of jezelf in gevaar te brengen.
 • Bekomen info via buurtpreventie24 mag je nooit openbaar maken, ook niet via sociale media.
 • Indien je deze regels niet respecteert, behouden de beheerders het recht om je uit de groep(en) te verwijderen.
 • De beheers behouden het recht om wijzigen aan te brengen in de verschillende groepen.
 • De beheerders, de politie of het gemeente-, stadsbestuur zijn niet verantwoordelijk voor daden van haar gebruikers.
 • Respecteer de elementaire beleefdheid, discrimineer niet en gebruik geen vulgaire taal.
 • Ieder verzonden bericht komt toe bij PZ Westkust die zich het recht voorbehoudt om een bericht al dan niet door te sturen. Dit heeft te maken met operationele organisatie en veiligheid van de politiemensen die moeten tussenkomen op de baan.
 • Iedereen die een bericht start, belt ook naar het in de app opgegeven telefoonnummer. Dit is het nummer van de dispatching/RTIC PZ Westkust ( = 058 533 000).
 • Diegene die als eerste een bericht stuurt, probeert zich ter plaatse ter beschikking te houden voor de tussenkomende politieploeg tenzij de eigen veiligheid hierbij in het gedrang zou komen. Volg de richtlijnen gegeven door de dispatcher goed op.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Westkust via het contactformulier of telefonisch via 058 53 30 00.