Memorandum van de Lokale Politie 2024-2028

BRUSSEL - Nieuwe Memorandum van de Lokale Politie 2024-2028 ter attentie van de beleidsverantwoordelijken, overheden en partners. Op dinsdag 10 oktober heeft de Vaste Commissie van de Lokale Politie officieel het Memorandum van de Lokale Politie 2024-2028 aan de bestuurlijke overheden voorgesteld.  Dit document is het resultaat van samenwerking tussen de verschillende Lokale Politiezones in het hele land en bevat 7 aanbevelingen en 5 engagementen

Wiel

Het afgelopen jaar zijn de Lokale politiezones betrokken geweest bij een proces van intensieve interne reflectie over de manier waarop de politie functioneert en de veranderingen die nodig zijn om een betere dienstverlening te bieden die dichter bij de burger staat.  Bij dit proces is rekening gehouden met de verwachtingen van de burgers, de veranderingen in de samenleving, de toenemende internationalisering en de onbeperkte toegang tot informatie.  Deze samenwerking heeft geleid tot 7 aanbevelingen en 5 engagementen. 

De 7 aanbevelingen zijn: 

  • een optimale en duurzame financiering,  

  • elektronische en digitale uitdagingen,  

  • toereikende middelen  

  • een ambitieuze visie voor de politie 

  • een gerespecteerde en erkende Lokale Politie,  

  • de mederwerkers op de eerste plaats 

  • en een aantrekkelijke politie 

De Lokale Politiezones willen zich positioneren als actor in de veiligheidsketen. In dat opzicht is het de bedoeling om de reeds aangeganen verbintenissen voort te zetten of verder te ontwikkelen in functie van de eigen middelen, die verschillen van de ene tot de andere politiezone. De 5 engagementen betreffen de innovatie en nieuwe technologiën, de evolutie van het politiemodel, de leiderschap en waarden, de relatie tussen de politie en de burgers en de maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

De Vaste Commissie van de Lokale Politie vestigt de aandacht op het feit dat juridische wijzigingen, het al dan niet steunen van partners of wijzigingen in overeenkomsten ook vaak een aanzienlijke impact hebben op de werking van de Lokale politiezones en hun operationele prioriteiten.

De Vaste Commissie van de Lokale Politie is een vertegenwoordiger nationaal adviesorgaan dat bestaat uit achttien korpschefs die door hun collega's zijn gekozen. Samenstelling | Lokale Politie Vaste Commissie 

Nicholas Paelinck 

Korpschef van de Lokale politiezone Westkust en Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie  

Labels