Valse e-mails en brieven in omloop

Er zijn valse e-mails en valse brieven in omloop waarin de burger wordt meegedeeld dat hij recht heeft op een belastingteruggave of dat hij zelf een betaling moet doen.

De Federale Overheidsdienst Financiën laat weten dat hij alleen terugbetalingen doet op het bankrekeningnummer dat de burger via zijn belastingaangifte of via de site www.myminfin.be heeft meegedeeld.

De FOD Financiën vraagt dat nummer nooit per e-mail of per brief op. Vragen naar bank- of kredietkaartgegevens om de terugbetaling te kunnen uitvoeren, zijn dus vals.

Als de burger zelf een betaling aan de FOD Financiën moet doen, mag dat enkel op een rekeningnummer dat de volgende structuur heeft: BExx 6792 xxxx xxxx.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089 47 47 47.