Lachgas - gevaren en maatregelen

Naar aanleiding van de recente meldingen van grote hoeveelheden patronen van lachgas die her en der worden gevonden en de ongerustheid die hierrond bestaat, willen we u hierover graag verder informeren. We hopen om in samenwerking met ouders en handelaars onze jeugd te kunnen behoeden voor de risico's die gepaard gaan met het gebruik van lachgas.

Wat is lachgas?

Lachgas (N2O, distikstofmonoxyde) was vroeger vooral bekend als narcosemiddel bij operaties. Nu wordt het nog amper aangewend in de medische wereld, maar de voedingssector maakt er wel nog gebruik van in patronen voor slagroomspuiten. Jongeren kunnen er dus gemakkelijk aan geraken omdat het vrij te verkrijgen is in supermarkten, nachtwinkels, krantenwinkel en uiteraard - nog goedkoper- online.

Effecten

Gebruikers laten een patroon leeglopen in een ballon en vervolgens wordt het gas uit de ballon ingeademd. Via de longen komt het gas snel in het bloed terecht en gaat het naar de hersenen. Net zoals bij andere vluchtige snuifmiddelen, ervaart men bij lachgas zo goed als onmiddellijk een euforische roes, dikwijls met lach- of giechelbuien. De roes duurt amper een paar minuten.

Risico's:

Lachgas inhaleren houdt een aantal gezondheidsrisico's in:

 • Irritatie van ogen, neus, keel, luchtwegen en de huid, braakneigingen, misselijkheid, bewustzijnsverlies, coma en zelfs de dood.
 • Er kunnen coördinatiestoornissen en gaten in het kortetermijngeheugen ontstaan.
 • Lachgas is licht ontvlambaar en kan brandwonden veroorzaken bij gebruik. Wanneer het rechtstreeks uit een lachgaspatroon of van een gasfles wordt geïnhaleerd, kan de huid of zelfs de mondholte bevroren raken.
 • Het dronken gevoel bij het inademen van lachgas wordt veroorzaakt door een zuurstofgebrek in de hersenen, wat kan zorgen voor coördinatiestoornissen en dus ook voor valpartijen en verwondingen.
 • Gecombineerd gebruik (met bijvoorbeeld slaap- en kalmeringsmiddelen en alcohol) kan het effect versterken. In sommige vallen is er sprake van een pathologische roes: de gebruiker is dan zeer opgewonden, agressief, vernielzuchtig en kan zelfmoordneigingen aan de dag leggen.
 • Op langere termijn is lachgas gevaarlijk voor mensen met een vitamine B12-tekort. Langdurig gebruik van lachgas kan ook leiden tot onvruchtbaarheid, impotentie en beschadiging van het zenuwstelsel.
 • Vermits lachgas vooral gebruikt wordt door jongeren, mag niet over het hoofd gezien worden dat het lichaam van een jongere kwetsbaarder is dan dat van een volwassene.
 • Volgens onderzoekers is lachgas weinig verslavend.

Wat doen wij en wat kan u doen?

 • Meld ons de vindplaatsen van lege patronen en ballonnen. Onze ploegen kunnen deze opruimen en vervolgens ook extra toezicht houden op de plaatsten waar de patronen werden aangetroffen.
 • We vragen ook dat ouders en handelaars mee te willen toezien op het gebruik en de verkoop van lachgas door onze jongeren. Hoewel lachgas in tegenstelling tot alcohol vrij verkocht mag worden, dringen we er op aan dat winkeliers aandachtig zijn en jongeren vragen wat ze met grote hoeveelheden van plan zijn. Dit werkt alvast ontmoedigend.
 • Ondertussen bekijken we de mogelijkheid om deze problematiek te kunnen opnemen in ons politiereglement en het gebruik op die manier te beteugelen. Hoe dan ook kunnen we op basis van risico voor eigen gevaar nu al over gaan tot een bestuurlijke inbeslagname bij jongeren.

Bron: Druglijn.be

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Lanaken / Maasmechelen via het contactformulier of telefonisch via 089 47 47 47.