Waar kan ik informatie vinden over WhatsApp buurtpreventie?

Om een veilige en leefbare woonomgeving te creëren hebben ook burgers een belangrijke rol te spelen. Een veiligheidsbeleid kan maar doeltreffend zijn als de verschillende partners betrokken zijn en hun verantwoordelijkheid nemen.

Deze gedeelde verantwoordelijkheid kan onder meer uitgerold worden in de vorm van een WhatsApp-groep in het kader van buurtpreventie. Deze WhatsApp-groep is een samenwerkingsvorm tussen de burgers, gemeente en de politie binnen een bepaald grondgebied met de bedoeling informatie uit te wisselen volgens een vooraf uitgewerkt stramien. Dit alles met de bedoeling om het veiligheidsgevoel in de buurt te versterken, de criminaliteit in de buurt te voorkomen en indien nodig, adequaat en snel te kunnen optreden.

Voor alle informatie voor opstart van WhatsApp buurtpreventie kan je terecht op de website van de gemeente Lanaken en de gemeente Maasmechelen:

Gemeente Lanaken

Gemeente Maasmechelen

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Lanaken / Maasmechelen via het contactformulier of telefonisch via 089 47 47 47.