Afwezigheidstoezicht: Kan ik de politie vragen een oogje in het zeil te houden bij mijn woning tijdens mijn vakantie?

Afwezigheidstoezicht: Geef inbrekers geen kans!

Om je vakantie nog aangenamer te maken houden de politiediensten gratis toezicht op je woning tijdens je afwezigheid. De interventieploegen en/of wijkagent rijden tijdens hun patrouilles op regelmatige tijdstippen langs jouw woning. Het risico op inbraken wordt hierdoor kleiner en de politieaanwezigheid verhoogt tevens de algemene veiligheid in de wijk. Voor vakantietoezichten die langer dan 1 maand duren, wordt gedurende de eerste maand naar een dagelijks toezicht gestreeft. Na het verstrijken van deze maand zal er nog sporadisch nazicht gebeuren.

Om afwezigheidstoezicht aan te vragen volstaat het om het standaard aanvraagformulier hieronder te downloaden en ingevuld binnen te brengen op het commissariaat. Om veiligheidsredenen vragen we dit formulier niet via e-mail over te maken. Het toezicht kan eveneens aangevraagd worden via het e-loket.

Opgelet: Het formulier dient ten laatste 1 week voor je vertrek volledig ingevuld aan onze diensten overgemaakt te worden.

Vergeet echter niet dat de sociale controle die uitgaat van de buurt heel belangrijk is! Probeer daarom ook zoveel mogelijk toezicht van je buren te vragen tijdens je afwezigheid.

Uitvoering van het vakantietoezicht:

Tijdens je afwezigheid komt de politie regelmatig een kijkje nemen aan jouw woning. De interventieploegen en/of wijkagent rijden tijdens hun patrouilles op regelmatige tijdstippen langs jouw woning. Het risico op inbraken wordt hierdoor kleiner en de politieaanwezigheid verhoogt tevens de algemene veiligheid in de wijk. Wanneer problemen of onregelmatigheden worden vastgesteld, verwittigt de politie een van de contactpersonen die je hebt opgegeven. Voor vakantietoezichten die langer dan 1 maand duren, wordt gedurende de eerste maand naar een dagelijks toezicht gestreeft. Na het verstrijken van deze maand zal er nog sporadisch nazicht gebeuren.

Na afloop van het vakantietoezicht zal je van onze diensten een brief ontvangen met informatie aangaande het uitgevoerde vakantietoezicht en eventuele onregelmatigheden die hierbij werden vastgesteld.

Enkele tips voor vakantiegangers:

 • Geef je woning een bewoonde indruk: rolluiken omhoog en omlaag op de juiste tijdstippen - lichten laten branden via tijdschakelaars op meerdere plaatsen met de gordijnen dicht
 • Laat je gras eens afrijden. Dit kan een wederdienst zijn tussen buren!
 • Laat je brievenbus niet uitpuilen van de post. Ook hier kan je afsrpaken over maken met je buren.
 • Vraag je buur om overdag zijn auto eens op je oprit te plaatsen of de buurvrouw haar was te laten ophangen op jouw wasdraad
 • Laat geen kostbaarheden in huis: Berg ze veilig op bij familie of in een kluis
 • Plaats je auto in garage: Geef de sleutel en boordpapieren af bij je familie of buren of berg ze op in een kluis. Koppel de batterij af als je voor langere tijd weg bent (behalve als je wagen uitgerust is met een elektronisch alarmsysteem).
 • Laat geen hulpmiddeltjes achter voor potentiële inbrekers: Laat geen gereedschap liggen in je tuinhuisje en berg ladders veilig op achter slot. Een dief kan dit gebruiken om bij jou in te breken. Zet ook je dure grasmachine en fiets in de garage en sluit je tuinpoortje(s) af.
 • Hang GEEN adresgegevens op je bagage: Steek je adres wel in je koffer.
 • Beschikt jouw woning over een alarminstallatie? Laat deze dan zeker registreren, zodat onze diensten snel over de nodige contactgegevens beschikken. Laat ook tijdens jou afwezigheid de code van het alarm en de huissleutel af bij een gemakkelijk te bereiken verantwoordelijke.
 • Registreer zoveel mogelijk gegevens over waardevolle spullen en maak indien mogelijk foto's: Serienummers zijn een vereiste om gestolen voorwerpen te kunnen seinen. Dit is een uniek nummer verbonden aan een voorwerp, zodat het voorwerp in onze databank geregistreerd kan worden als uw eigendom indien het ergens zou opduiken.
 • Brochure 'Check-list vertrek': Je wilt natuurlijk zorgeloos op vakantie kunnen vertrekken. Dat houdt in dat alles in je koffer moet zitten. Maar ook dat je je woning zo veilig mogelijk achterlaat. Om er zeker van te zijn dat je de belangrijkste zaken gecontroleerd hebt, kan je de 'check-list vertrek' raadplegen.

Indien je specifieke vragen heeft over de beveiliging van jouw woning tegen inbraak, kan je terecht bij onze drie diefstalpreventieadviseurs. In deze rubriek kan je onder het topic 'Hoe kan ik mijn woning beter beveiligen tegen indringers?' alvast meer informatie terugvinden.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 55 13 55.