Hoe kan je een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

Strafregister - uittreksel aanvragen

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie, zal men je vragen een uittreksel uit het strafregister voor te leggen.
Het afleveren van die uittreksels is een taak van de stadsbesturen. Het lokale strafregister wordt daarom permanent bijgewerkt met alle strafrechtelijke veroordelingen en minnelijke schikkingen, opgelopen door de personen woonachtig in onze politiezone.

Als inwoner van Politiezone CARMA dien je je uittreksel uit het strafregister bij je eigen gemeente af te halen.

Drie soorten "uittreksels uit het strafregister"

Model 3

Voor opvoeding of begeleiding van minderjarigen of voor een job waardoor je in contact komt met minderjarigen. Dit kan gaan om een adoptie, een functie in het onderwijs, maar ook sommige taken zoals vrijwilliger in een jeugdbeweging.

Model 2

Wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit wil uitvoeren, waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld. Dit kan een aanvraag voor een wapen- of jachtvergunning zijn, maar ook voor een wegtransport van personen en goederen.

Model 1

Voor alle andere redenen. Dit is het meest gevraagde model.

Klik hier voor meer info.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089 39 14 10.