Je woont niet meer in België maar wil een uittreksel uit het strafregister?

Als je niet langer ingeschreven bent in België kan je voor een uittreksel terecht bij:

FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Email: strafregister@just.fgov.be

Meer info op https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089 39 14 10.