Wie kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister kan een uittreksel voor zichzelf aanvragen.

De dienst strafregister levert alleen uittreksels in het Nederlands af. Wil je een uittreksel in andere taal, dan moet je een beroep doen op een beëdigd vertaler. Een uittreksel uit het strafregister is gratis.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie CARMA via het contactformulier of telefonisch via 089 39 14 10.