Actie zwaar vervoer i.s.m. RVA/RSZ/TSW - FOD Mobiliteit en Vervoer

Op 6 mei vond er in onze politiezone een actie Verkeer plaats in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer. De voorzitster van de FOD Mobiliteit en Vervoer was eveneens aanwezig om mee te volgen hoe er naast de dagelijkse controles, die de FOD ook intern uitvoert, ook controles gebeuren in samenwerking met onze politiediensten.

Foto actie

Dit alles kadert binnen een ontmoetingsronde, waarbij de voorzitster de verschillende vormen van controles die de FOD uitvoert binnen de verschillende transportmodi op het terrein volgt. De resultaten van de actie waren als volgt:

 • Er werden 44 voertuigen en 44 personen gecontroleerd.
 • Er werden 30 ademtesten afgenomen waarvan 1 bestuurder alarm blies.
 • Er werden 2 PV's van waarschuwing opgesteld.
 • Er werd 1 PV opgesteld.
 • Er werden 14 onmiddellijke inningen uitgeschreven.
  • 5x ladingzekering
  • 3x uitzonderlijk vervoer
  • 1x lengte vrachtwagen (te lang)
  • 2x rij- en rusttijden
  • 1x vrachtbrief niet correct ingevuld
  • 1x alcohol
  • 1x vrije ruimte bestuurder + lading (fiets vastgebonden op het dak met spanriemen door de zijruiten vooraan)
 • Ook RVA/RSZ/TSW controleerde 44 personen. Zij konden 1 zwartwerker op heterdaad betrappen. 1 overtreder op deeltijdse arbeid. Verschillende personen waren niet in het bezit van hun arbeidscontract en kregen afhankelijk van de overtreding een waarschuwing.
 • VLABEL ADR controleerde 10 voertuigen op "gevaarlijke goederen" en gaf 3 opmerkingen voor kleine inbreuken.
 • FOD Mobiliteit schreef 2 onmiddellijke inningen uit: 1x voor rij- en rusttijden en 1x vergunning personenvervoer.