Begroting 2023

Op de politieraad dd. 17 oktober 2022 werd de begroting voor 2023 goedgekeurd. Ondanks de grote financiële uitdagingen – vooral door de stijgende personeelskosten ingevolge de indexering van de lonen – slaagde de politiezone er in om een begroting op te stellen binnen de vooropgestelde financiële meerjarenplanning. 

Budget

 Dit was enkel mogelijk dankzij de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken om de federale basistoelage te verhogen met  9 à 10 % en het grondig analyseren en bijsturen van zowel de personeelskosten, de werkingskosten als de schulden van de politiezone.

De werkingskosten van de politiezone werden in zijn globaliteit bekeken om te zien waar er – met oog op de huidige energiecrisis – besparingen mogelijk waren. De ICT-begeleiding vanuit de provincie Oost-Vlaanderen werd geschrapt, alsook het project m.b.t. het huren van een Lidar werd niet verlengd. De beweegredenen hiervoor zijn o.a. dat de kosten van de huur van de Lidar niet kunnen worden gerecupereerd binnen de eigen politiezone. Daarnaast hebben we gedurende de looptijd (2 jaar) van de huur van Lidar de inwoners voldoende bewust kunnen maken rond de gevaren van snelheid. Er zal extra worden ingezet op bemande snelheidscontroles binnen de politiezone om dit te compenseren.

 Ook het schuldbedrag van de politiezone werd herschikt door de looptijd van de lening op het hoofdcommissariaat in Deinze te verlengen. Dit creëerde een budgettaire ruimte van 233.000 euro.  

De investeringen werden beperkt gehouden voor het komende jaar. De belangrijkste investeringen zijn als volgt:  

 • Uitrusting en buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen (€ 135.000)
  • Uitrusting hoofdcommissariaat + overkapping Deinze voor (motor)fietsen
 • Aankoop van meubilair (€ 30.000)
 • Aankoop van informaticamateriaal (€ 208.000)
  • Vervanging pc’s/laptops, vervanging serveromgeving, aankoop AXIOM/XWAYS
 • Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen (€ 10.000)
  • Vervanging/aankoop (elektrische) fietsen
 • Aankoop van auto’s & bestelwagens (€90.000)
  • Vervanging van twee VW Caddy’s door elektrische voertuigen
 • Aankoop machines, exploitatiemateriaal & uitrusting (€74.500)
  • Vervanging kogelwerende vesten, aankoop discrete kogelwerende vesten, bijkomende Sepura radio’s, vervanging fietsgraveertoestel)

De uitvoering van bovenvermelde zaken hangt af van de goedkeuring van de politieraad en zal worden gespreid over het volledige dienstjaar 2023.