Eerste jaarcijfers prioriteiten Zonaal Veiligheidsplan

In afwachting van meer gedetailleerde analyses stelt de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem alvast de eerste globale jaarcijfers met betrekking tot de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan ter beschikking:

De woninginbraken in 2020 zijn bijna gehalveerd in vergelijking met 2019. Ook de piek die zich meestal voordoet tijdens de donkere maanden is veel minder uitgesproken dan de voorgaande jaren. De Corona pandemie en de ondernomen maatregelen (verbod op niet essentiële verplaatsingen, nachtklok, samenscholingsverbod, opstart van Corona ploegen door de politiediensten…) zullen ongetwijfeld een belangrijke verklaring zijn voor deze scherpe daling van de inbraakcijfers.

Informaticacriminaliteit is dan weer een zeer sterke stijger in 2020 met bijna een verdubbeling van het aantal vaststellingen. Onrechtstreeks zal de Corona pandemie ook hier een mogelijke verklaring vormen door de toegenomen internetactiviteit en online betalingen van de burgers. Deze verschuiving van ‘offline’ naar ‘online’ criminaliteit is al enkele jaren gaande en toont zich nu meer uitgesproken dan ooit.

Intrafamiliaal geweld - dat ook voordien hoge cijfers kende – kent opnieuw een matige toename. Deze stijging kan eveneens (gedeeltelijk) gelinkt worden aan Covid 19 gelet op de verhoogde aanwezigheid van de mensen thuis en de globale afname van het psychologisch welzijn van de bevolking.

De verkeersongevallen lichamelijk letsel kennen een zeer lichte daling in vergelijking met vorig jaar. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar 2020 was er – vooral ten gevolge van het verbod op niet-essentiële verplaatsingen - een afname van het aantal ongevallen. Voor de rest van het jaar trad er een status quo op.

Tot slot nemen de vastgestelde drugsinbreuken - mede ten gevolge van de toegenomen inspanningen van de politie - licht toe.

Bijlage