Gezocht! Partners against crime!

Op vrijdag 30 april 2021 werd de mobiliteit 2021-02 gepubliceerd. Wij zoeken maar liefst 21 nieuwe medewerkers om onze politiezone te versterken! De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen is vastgelegd op vrijdag 21 mei 2021.

De vacatures kunnen worden geraadpleegd via de toepassing HRMob. Met HRMob kan je een functie zoeken in mobiliteit, solliciteren en je dossier digitaal opvolgen. Meer info via deze link.

Meer info over onze politiezone is terug te vinden op www.partners-aganst-crime.com

Jobs