Gezocht! Partners against crime!

Vandaag werd de mobiliteit 2022-03 gepubliceerd. Wij zoeken maar liefst 21 nieuwe medewerkers om onze politiezone te versterken! De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen is vastgelegd op vrijdag 21 juli 2022.

Mobiliteit

De vacatures kunnen worden geraadpleegd via de toepassing SaRA. Met SaRa kan je een functie zoeken in mobiliteit, solliciteren en je dossier digitaal opvolgen. 

Meer info over onze politiezone is terug te vinden op www.partners-against-crime.com !