Onze voordelen

Informatiegestuurde politiezorg

We streven ernaar om steeds mee te zijn met de digitale veranderingen in de politiewereld. Daarom investeren we voortdurend in nieuwe tools om de operationele werking te bevorderen zoals de online tools Focus en Mobile Office.

Daarnaast beschikt onze politiezone over veel technologisch materiaal zoals ANPR-camera's, elektrische voertuigen, elektrische fietsen en speedpedelecs,  bodycams, een drone, ...

Telewerk

In onze politiezone bestaat de mogelijkheid om één dag per week van thuis uit te werken.

Loopbaanondersteuning

Onze politiezone heeft oog voor de ambities en groeimogelijkheden van onze personeelsleden.

Interne stage
Zo heeft elke medewerker de mogelijkheid om gedurende twee maanden een interne stage te doorlopen in een andere dienst van het korps. Hiermee wordt getracht tegemoet te komen aan:

 • Onderlinge communicatie

 • Verruimen van de persoonlijke interessedomeinen

 • Individuele carrièreplanning

Interne verschuiving
Daarnaast is het ook mogelijk om op elk moment een interne verschuiving aan te vragen. Elke aanvraag blijft onbeperkt geldig. Alvorens wij vacatures publiceren via de mobiliteit zal steeds eerst de mogelijkheid worden bekeken of de betrekking kan worden toegekend via een interne verschuiving.

Gespecialiseerde betrekkingen 
Bovendien kunnen medewerkers naast hun algemeen takenpakket een bijkomende meer gespecialiseerde functie uitoefenen. Binnen onze politiezone kan een personeelslid zich kandidaat stellen voor onderstaande gespecialiseerde functies:

 • Beroepenvoorlichter

 • Diefstalpreventieadviseur

 • Dierenbescherming

 • Drone piloot

 • Assistent drone piloot

 • Fietspatrouilleteam

 • HyCap

 • Intern preventieadviseur

 • Mentor

 • Mileu

 • Monitor geweldbeheersing dwang met vuurwapen

 • Monitor geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen

 • Motorrijder

 • Bestuurder Multi Operationeel Voertuig

 • Radio-operator

 • Slachtofferbejegening

 • Spotter

 • Vertrouwenspersoon

 • Video-verhoor minderjarigen

 • Zedeninspecteur

 • Zorgcollega

Opleidingsplan
Tot slot krijgen alle personeelsleden jaarlijks de kans om een of meerdere opleidingen te volgen uit eigen interesse. Het wettelijk voorziene opleidingsplan, dat wordt opgesteld op basis van de uitgeoefende functie, kan op die manier worden aangevuld met de persoonlijke interesses en behoeften van het personeelslid.

Welzijn op het werk

Binnen onze politiezone hebben wij een werkgroep Welzijn op het Werk. Deze werkgroep onderneemt allerhande initiatieven om het welzijn op de werkvloer te verbeteren.

Dankzij de inspanningen van deze werkgroep genieten de collega's o.a. twee maal per week van gratis soep in de winter en van een gezond tussendoortje in de zomer.

Daarnaast organiseren zij allerhande activiteiten zoals #ikfietsnaarhetwerk-dag, #bewegentijdenscorona, teambuildingsactiviteiten, deelname aan de Warmathon, enz.

Sport

Ook sporten op het werk staat bij ons centraal. Ons sportbeleid kadert in het algemene welzijnsbeleid van onze politiezone.

 • Alle personeelsleden van onze politiezone krijgen, per kalenderjaar, een quota van 40 "sporturen" die worden aangerekend als dienstprestatie

 • Onze politiezone organiseert één keer per jaar een sportdag

 • Alle personeelsleden genieten van een gratis zwemkaart

 • Onze politiezone beschikt over een fitnesszaal in ons hoofdcommissariaat in Deinze

Om samen het welzijn op het werk te verbeteren en de collegialiteit en cohesie te versterken, worden sportactiviteiten in groep gestimuleerd en moedigen we de personeelsleden aan om hieraan deel te nemen.

 • Door de werkgroep Welzijn worden dan ook op regelmatige basis sportactiviteiten georganiseerd (minimaal 1 activiteit per maand).

 • Bovendien nemen zij bijkomende initiatieven om de personeelsleden te stimuleren om meer te bewegen en gezonder te leven (bijv. bewegen op verwijzing, bewegingscampagnes, enz.).

Sociale activiteiten

De Vriendenkring van de politiezone organiseert jaarlijks verschillende sociale activiteiten aan democratische prijzen. Zo vindt er jaarlijks een personeelsuitstap en een personeelsfeest plaats. Daarnaast organiseren zij ook allerhande andere activiteiten zoals een paaseierenraap, quiz, BBQ, ...

Elke twee jaar wordt er vanuit de politiezone een teambuilding georganiseerd voor het volledige korps! Jaarlijks geniet het personeel ook van de gratis nieuwjaarsreceptie.

Varia

We hebben een heel gevarieerd aanbod aan voordelen waaronder: 

 • Attenties voor familiale gebeurtenissen

 • Genieten van een warm middagmaal tegen democratische prijzen in Campus Leiepoort Sint-Hendriks

 • Gratis uitlenen van materiaal (perculator, beamer, laptop, staantafels,...)

 • Fietsvergoeding (ook voor elektrische fietsen en speedpedelecs)