Intrafamiliaal geweld

Onder intrafamiliaal geweld verstaan we: “Elk dwingend, intimiderend gedrag dat uitgeoefend wordt tegenover een gezins-of familielid of (ex)-partner en gepaard gaat met geweld of bedreiging met geweld”.

Via de dienst Sociale Politie zal het slachtoffer zo goed mogelijk worden opgevangen en doorverwezen naar de hulpverlening. De Cel partnergeweld van het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) biedt hierbij ondersteuning voor zowel het slachtoffer als voor het gezin.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 244 24 00.