Juwelenboekje

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen stelt dit juwelenboekje ter beschikking van de Oost-Vlaamse politiediensten. In dit boekje vind je een aantal voorbeelden, omschrijvingen en benamingen van sieraden die als leidraad kunnen dienen bij de omschrijving van ontvreemde sieraden. Het is zeer belangrijk voor zowel de opsteller als de benadeelde dat er een juiste en zo compleet mogelijke beschrijving van de juwelen wordt opgenomen in het proces verbaal. Dit vergroot de kans op teruggave wanneer de daders van het misdrijf worden gevat.

Het is natuurlijk onmogelijk om alle sieraden op te sommen omdat er door makers veel fantasievormen worden geleverd. Indien dit laatste het geval is en de benamingen uit dit boekje niet van toepassing zijn, dan is een duidelijk omschrijving, tekening of foto van belang. Het is de bedoeling dat de vaststeller een zo compleet mogelijke aangifte van ontvreemde sieraden of goederen opneemt. Een goede omschrijving is in het belang van het opsporingsonderzoek. Je kan het juwelenboekje downloaden onderaan deze pagina.

Bijlage
Juwelenboekje (1.31 MB)
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 244 24 00.