Bevel tot betaling ontvangen?

Soms vragen onze inwoners zich af of ze wel een echte verkeersboete hebben ontvangen, zeker wanneer het gaat om een ‘bevel tot betalen’.

Een bevel tot betaling is de voorlaatste stap in het proces om een ‘verkeersboete’ (of onmiddellijke inning) te innen. Indien de overtreder niet ingaat op de vragen tot betaling, krijgt hij/zij een bevel tot betalen.

Bevel tot betaling

Het bevel tot betalen is namelijk relatief nieuw en maakt deel uit van een vereenvoudigde procedure om bepaalde inbreuken op de Wegverkeerswet administratie af te handelen. Het betalingsbevel heeft een moderne lay-out, die verschilt van de onmiddellijke inning en de minnelijke schikking.

Om zeker te zijn dat het om een echte verkeersboete gaat, kan je volgende zaken controleren:

  • Het vermelde PV-nummer;
  • Het bankrekeningnummer waarop de betaling moet worden verricht. Dit is steeds BE34-6792-0036-2590.

Opgelet: het gevorderde bedrag kan verschillen van de onmiddellijke inning (hoger door bijkomende kosten of lager doordat reeds een gedeelte werd betaald,…)

Twijfel je ondanks de bovenstaande informatie nog steeds aan de echtheid van een verkeersboete? Ga dan naar de website www.verkeersboetes.be. Als je erin slaagt in te loggen met het PV-nummer en de identificatiecode, is de verkeersboete echt. 

Bron: FOD Justitie – Crossborder Fines & Centrex Infotraffic

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 244 24 00.