De uitvoeringsfasen

Hoe worden de blauwe zones uitgevoerd en gecontroleerd?

1. De informatiefase

In de laatste week van februari hebben de door de Blauwe Zone getroffen straatbewoners een brief ontvangen waarin zij worden geïnformeerd over de nieuwe regelgeving en waarin de principes van de Blauwe Zone worden uitgelegd. Deze informatie werd ook doorgegeven aan de lokale pers en op internet.

Van 2 maart tot 6 april zal de stad haar uiterste best doen om de bevolking zeer breed te informeren. Affiches zullen door SIDEC op grote schaal worden verspreid in de winkels. Vredestichters zullen de straten doorkruisen om een verklarende folder op de voorruiten van de voertuigen te plaatsen.

2. De waarschuwingsfase

Van 6 april tot 3 mei 2015 zullen de vredeshandhavers de geldigheid controleren. Voor voertuigen die in overtreding zijn (geen schijf of tijdslimiet overschreden), wordt een waarschuwingskaartje op de voorruit geplaatst en wordt de overtreding gecodeerd in de database. Deze waarschuwing zal niet worden gevolgd door het opstellen van een verslag en er zal dus geen sprake zijn van een sanctie.

Bij de tweede waarschuwing wordt echter persoonlijk contact opgenomen met de eigenaar van het voertuig en wordt in geval van een recidive een proces-verbaal opgemaakt en een sanctie opgelegd.

3. De controlefase

Vanaf 3 mei 2015 zal de controle op de naleving van de Blauwe Zone regelmatig worden uitgevoerd en zal elke inbreuk worden geregistreerd in de vorm van een ticket dat op de voorruit van het overtredende voertuig wordt aangebracht.