Hoe weet ik of het parkeren beperkt is in de tijd?

Wat zijn de tekens die je het begin of het einde van een blauwe zone vertellen?

Blauwe zone
Specifiek, wanneer automobilisten een tijdbeperkte parkeerzone binnenrijden, zullen ze een zone-ingangsbord opmerken aan de rechterkant van de weg (of aan beide zijden).

Dit betekent dat de verordening op hen van toepassing is zolang zij niet op een eindzonebord stuiten.