Wat zijn de regels binnen de blauwe zone?

Wat zijn de regels die moeten worden nageleefd met betrekking tot de blauwe zones?

Disc

Gebruikers die binnen de blauwe zone parkeren, moeten een schijf onder de voorruit plaatsen om hun aankomsttijd aan te geven. Het niet aanbrengen van deze disc is een overtreding.

Op het ingangsbord van de zone staat de maximale parkeertijd aangegeven. Voor Komen-Waasten werd besloten om het parkeren te beperken tot 1u30.

Een sub-paneel geeft dan de dagen en uren van uitoefening van deze beperking aan. Zo geldt in Komen de blauwe zone van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18 uur. In Le Bizet geldt de blauwe zone van maandag tot en met zondag (elke dag van de week) van 9 tot 18 uur.

Gebruikers die de maximale parkeertijd (1u30) overschrijden, zijn in overtreding. Aangezien het concept bedoeld is om een parkeerrotatie te garanderen, is het niet toegestaan om de aankomsttijd te wijzigen zonder uw voertuig te verplaatsen.

Zelfs als het parkeren beperkt is in de tijd, moet worden gespecificeerd dat het parkeren GRATIS blijft op het hele grondgebied van de gemeente.