Doe nu ook aangifte vanuit uw kot: uitbreiding Police on web

Ook in deze coronatijden blijft de politie niet bij de pakken zitten, integendeel. Ze werkt naarstig voort aan het verbeteren van haar dienstverlening en zet daarmee ook verdere stappen in de digitale wereld. Vanaf vandaag zijn de feiten waarvan u op afstand aangifte kan doen via het digitaal loket, verder uitgebreid om ervoor te zorgen dat u zich niet hoeft te verplaatsen naar het politiecommissariaat.

Police on Web

n deze bijzondere periode probeert de Geïntegreerde Politie dichter bij de burgers te komen, weliswaar met inachtneming van de opgelegde fysieke afstand. Daarom heeft ze de online-aangifte via Police-on-web verder uitgebreid na een akkoord van het College van procureurs-generaal. In de huidige context vergroot de politie op deze manier haar bereikbaarheid en zorgt ze ervoor dat niet-essentiële verplaatsingen naar politiekantoren kunnen worden vermeden.

Het gaat om niet-dringende aangiften, d.w.z. gevallen die geen onmiddellijke interventie van de politie vereisen. Voor dringende gevallen moet de burger zich wenden tot 101 of 112 om onmiddellijk hulp te krijgen.  

Tijdelijke uitbreiding met nieuwe feiten  

Burgers kunnen tijdelijk, tenminste in deze crisisperiode, de volgende niet-dringende feiten aangeven op Police-on-web

 • slagen en verwondingen; 
 • bedreigingen; 
 • belaging; 
 • diefstal zonder geweld; 
 • oplichting (ook via internet); 
 • verlies van voorwerpen of documenten (identiteitskaart, boorddocumenten enz.).

 

Deze feiten komen bovenop de feiten die al online konden worden aangegeven:  

 • fietsdiefstal (of bromfietsdiefstal); 
 • vandalisme; 
 • graffiti; 
 • beschadigingen;  
 • winkeldiefstal; 
 • aangifte van bewakingscamera’s of alarmsystemen; 
 • aanvraag van politietoezicht tijdens vakanties of bij afwezigheid.  

 

Meer information vindt u via Police on web.