Het voertuig in het proces-verbaal stemt niet overeen met jouw voertuig

Stuur het antwoordformulier naar de politiezone die het proces-verbaal heeft opgesteld met de vermelding dat je niet de eigenaar bent van het geverbaliseerde voertuig. Je voegt best een fotokopie van je inschrijvingsbewijs bij het antwoordformulier.

Opgelet! De situatie kan zich voordoen dat je voertuig een opvallende kleur heeft en toch staat er op het proces-verbaal 'kleur onbekend'. Dit komt automatisch vanuit ons computersysteem op het proces-verbaal te staan en is dus mogelijk.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Brussel-West via het contactformulier of telefonisch via 02 412 12 12.