Bevolkingsonderzoek over polarisatie

In het kader van een studie m.b.t. "een cartografie van de polarisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" voert de VZW Socaba in opdracht van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) een bevolkingsonderzoek uit op het grondgebied van het Brussels Gewest en dus ook in onze politiezone.
LOGO STR
Deze bevraging zal plaatsvinden in de 3 gemeenten van onze zone tijdens de volgende periodes:
Vorst: 16/09 - 19/09
Anderlecht: 19/09 - 28/09
Sint-Gillis: 29/09 - 02/10

Dit is een persoonlijk onderzoek, de interviewer meldt zich aan bij willekeurig gekozen huisnummers en indien de bewoners aan de enquête willen deelnemen, kunnen ze dit persoonlijk of via dfe telefoon doen - de enquête blijft anoniem.
 ENQUETEUR
De teams van SOCABA zullen tussenkomen tijdens de volgende uren:
Maandag, dinsdag en vrijdag, van 9.00 tot 17.30 uur,
Woensdag en donderdag, van 11.00 uur tot 19.30 uur,
Zaterdag van 10.00 tot 18.30 uur

Elke onderzoeker is uitgerust met :

  • een Socaba-identificatiebadge
  • een jasje met het Socaba-logo erop
  • een tablet
  • informatieve mededelingen bedoeld voor de bevolking
  • apparatuur die nodig is om te voldoen aan de COVID 19-maatregelen      

Iedere bewoner kan contact opnemen met Socaba of de DPZ (02/559 8000) om vragen te stellen en / of de legitimiteit van de studie te verifiëren.