Huiselijk geweld of intrafamiliaal geweld - lancering van een nieuw online ondersteuningsplatform

De Politiezone Zuid is onlangs toegetreden tot de online chatservice die op 9 april laatstlede door de politie van Brussel-Hoofdstad-Elsene werd gelanceerd om slachtoffers van huiselijk of intrafamiliaal geweld hulp te bieden.

Dit instant messaging platform maakt een directe uitwisseling van informatie en advies met de dienst slachtofferhulp van de politie mogelijk, dit met behoud van de anonimiteit van internetgebruikers.

! Waarschuwing!

Dit platform is geen vervanging voor bestaande telefoonnummers zoals 0800 30 030 en 1712.

Het platform is toegankelijk via www.polbru.be en er wordt van een dagelijkse permanentie voorzien van 10u00 tot 18u00.

! Ter herinnering !

Bel in geval van nood direct 101 of 112.